Middenbouw

Welkom in de middenbouw!
Elke morgen komen we rustig binnen en gaan in de kring zitten. Daar lezen we een boekje of kletsen we wat met elkaar. Zodra de muziek aangaat is dit het teken dat we de dag gaan starten. De muziek is een mooie overgang van thuis naar de school.

Na de muziek bespreken we wat we die dag gaan doen. Dit staat op  het bord zodat we precies weten wat we gaan leren die dag. Naast dit rooster bekijken we ook de data-muur. Daarop staan de woordenschat woorden die binnen het kernconcept aan de orde komen, een fotomuur met foto's van dingen die we gedaan hebben en waar we trots op zijn, de decorkaarten die we kunnen/moeten doen en de doelen die we deze periode willen bereiken met het kernconcept.
Het eerste kernconcept was binding, nu zijn we bezig met macht en regels. Op de data-muur bekijken we dus de groepsdoelen, maar ook onze persoonlijke doelen. Dat zijn de doelen die we zelf opstellen en waarin we aangeven waar we ons in willen verdiepen.

We leren met elkaar, door elkaar en van elkaar. Zo hebben we ook verschillende werkplekken binnen de school waar wat te leren/ontdekken valt. We hebben al eens een broedmachine in de school gehad, in de speelzaal gebruiken we voor balans- en evenwicht oefeningen, een bouwhoek, een laboratorium waar we onderzoek kunnen doen en een atelier waar we onze creativiteit kunnen loslaten! Alles wat we leren en ontdekken mogen we presenteren aan elkaar. Dit kan door een spreekbeurt, maar ook door een dans, een tentoonstelling of een quiz.

Je ziet het al... voor je het weet is het al weer 14.00 uur en verzamelen we in de kring. We evalueren wat we die dag gedaan hebben, wat we geleerd hebben en waar we de volgende dag aan gaan werken. Als de muziek om 14.15 uur aangaat overdenken we de dag nog even en is dit het teken dat we naar huis mogen. Vol nieuwe ervaringen en enthousiast voor de volgende dag!


Julianaschool op Facebook