Informatie

Schooltijden:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.15 uur.
(NB de groepen 1 en 2 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.)
Woensdag: 8.30 - 12.30 uur

Onze school heeft een continurooster. De kinderen lunchen op school onder begeleiding van de teamleden. Aansluitend is er dan een korte pauze. Wanneer de kinderen 's middags vrij zijn, lunchen ze niet op school. Dit geldt voor alle groepen op woensdag en voor de groepen 1 en 2 ook op vrijdag.
We gaan er vanuit dat ouders hun kinderen een gezond tussendoortje en lunch meegeven. De kinderen krijgen op twee momenten op de dag de gelegenheid om iets te drinken. Dit is in de ochtendpauze en de middagpauze.

Schoolvakanties:

Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedag van de leerkrachten.

Vakantierooster 2016-2017:
Herfstvakantie            17 t/m 21 oktober
Kerstvakantie              26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie      27 februari t/m 3 maart
Paasvakantie                14 april t/m 17 april
Meivakantie                  24 april t/m 5 mei
Hemelvaart                   25 en 26 mei
Pinksteren                  5 juni
Zomervakantie          10 juli t/m 18 augustus
Studiedagen: vrijdag 16 september, woensdag 30 november en maandag 6 maart.

Buitenschoolse opvang:

 Het is o.a. mogelijk om gebruik te maken van buitenschoolse opvang op de maandag, dinsdag en donderdag in Ons Huis. Stichting Kindercentrum verzorgt deze opvang. De tijden voor voorschools zijn van 07.30 en 08.45 uur voor naschools van 14.15 - 18.00 uur. De kinderen worden 's morgens naar school gebracht en om 14.15 uur opgehaald door de leidsters van de opvang. Meer informatie: www.hetkindercentrum.nl
Er zijn in de omgeving van de school ook nog andere opvangmogelijkheden. Op school kunnen we u hierover informeren.

Julianaschool op Facebook