Onze School

Leren waar je iets aan hebt

De Julianaschool in het centrum van Almen is een school met veel rust en ruimte. Rondom de school ligt een prachtig plein, grenzend aan het dorpsplein. Ons enthousiaste team leert kinderen de basisvaardigheden aan de hand van de nieuwste methodes. We zijn gericht op de toekomst van kinderen, waarin naast rekenen, taal en lezen ook andere vaardigheden belangrijk zijn, zoals:
• een kritische houding
• samenwerken
• elkaar helpen
• zelfstandigheid


Prettige leeromgeving

We bieden een omgeving die past bij het optimaal ontwikkelen van elk kind: veilig, rustig en met orde. De kinderen ervaren dat ze ertoe doen en meetellen. We spreken hen aan op hun kwaliteiten en dagen hen uit om hun grenzen te verleggen.

Sociale vaardigheden

De manier waarop we met elkaar omgaan op school komt regelmatig aan de orde. We hebben hiervoor vaste afspraken. Ze zijn gericht op een goede omgang met elkaar en een fijne speel- en leeromgeving voor de kinderen.
• Wij begroeten iedereen
• Wij laten anderen ongestoord werken en spelen
• Wij lopen en spreken rustig
• Wij zorgen goed voor eigen en andermans spullen
• Wij lopen altijd met een doel
• Wij geven elkaar complimenten en bemoedigen elkaar

Individueel leerproces

Elk kind heeft een eigen leerproces. We begeleiden dit en geven de kinderen ook zelf verantwoordelijkheid. We houden daarbij rekening met de leeftijd en de individuele mogelijkheden en geven zelf het goede voorbeeld.

Openbare school

Onze school is een openbare school. Ieder kind dat in aanmerking komt voor gewoon basisonderwijs is welkom. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid en respecteren de verschillen die er vanuit de diverse achtergronden zijn.