Bovenbouw


Welkom op de pagina van groep 7-8.
Leuk dat je een kijkje komt nemen bij ons!
Wij zijn de bovenbouw van de school. Juf Silvie is op maandag en dinsdag in de klas en juf Debbie op woensdag, donderdag en vrijdag.
Iedere ochtend om 8.20 uur starten we met een inloop. De leerlingen komen binnen en kiezen een plekje in de kring. Ze pakken een boek of kletsen rustig met diegene naast hen. Om 8.30 uur wordt er door de gehele school een muziekje afgespeeld. Wanneer de muziek is afgelopen, beginnen we met het kringgesprek. We nemen de lessen en gebeurtenissen van de dag door, bespreken actuele onderwerpen met elkaar en overleggen over welke doelen en schoolroutines die dag centraal staan.
In de ochtenden staan de instructiemomenten van de vakken taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen centraal. In de ochtend- en middagpauze eten en drinken we gezamenlijk in de klas. Daarna gaan we naar buiten.
In de middagen staan de overige vakken (zoals Engels, gym en verkeer) en de zaakvakken (Blink) centraal. We werken met Blink aan thema's per schooljaar, die lopen van vakantie tot vakantie. Hierin worden de vakken aardrijkskunde, natuur, geschiedenis en techniek centraal gesteld. De leerlingen worden tijdens deze uren gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan met een onderzoek binnen het thema. Ook bestaan veel opdrachten uit het samenwerken (met jongere leerlingen). 
Om 14.00 uur is alles opgeruimd en sluiten we samen de dag weer af in de kring. We bespreken wat we die dag gedaan hebben, of de doelen behaald zijn en wat belangrijke aandachtspunten voor de volgende dag zijn. Om 14.15 uur klinkt er weer een muziekje en daarna gaan we naar huis. Op woensdagen is dit om 12.30 uur.