Op deze pagina vindt u belangrijke openbare documenten en formulieren van onze school. Mocht de informatie die u zoekt er niet tussen staan, neemt u dan gerust contact op met de school.

* aanmeldingsformulier
* formulier aanvraag verlof  (brochure verlof) + Stroomschema
* schoolgids 23-24
* schoolgids 23-24 bovenschools deel
* schoolplan 23-27 
* schoolondersteuningsprofiel
* strategisch beleidsplan Poolster
* klachtenregeling Poolster
* beleid gebruik mobiele telefoons