Informatie

Schooltijden:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.15 uur.
(NB de groepen 1 en 2 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.)
Woensdag: 8.30 - 12.30 uur

Onze school heeft een continurooster. De kinderen lunchen op school onder begeleiding van de teamleden. Aansluitend is er dan een korte pauze. Wanneer de kinderen 's middags vrij zijn, lunchen ze niet op school. Dit geldt voor alle groepen op woensdag en voor de groepen 1 en 2 ook op vrijdag.
We gaan er vanuit dat ouders hun kinderen een gezond tussendoortje en lunch meegeven. De kinderen krijgen op twee momenten op de dag de gelegenheid om iets te drinken. Dit is in de ochtendpauze en de middagpauze.

Schoolvakanties:

Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedag van de leerkrachten.

2021-2022
Herfstvakantie       18 okt t/m 22 okt
Kerstvakantie          27 dec t/m 7 jan
Voorjaarsvakantie  28 febr t/m 4 mrt
Pasen                         5 apr t/m 18 apr
Meivakantie             25 apr t/m 6 mei
Hemelvaartsdag     26 en 27 mei
Pinksteren                6 juni
Zomervakantie       11 juli t/m 19 aug
Studiedagen  vrijdag 1 okt, vrijdag 21 jan, maandag 7 mrt, dinsdag 13 juni


Buitenschoolse opvang:

 Het is o.a. mogelijk om gebruik te maken van buitenschoolse opvang op de maandag, dinsdag en donderdag in het dorpshuis Ons Huis. Vanaf 1 januari 2022 verzorgt Eigen-wijs deze opvang. De tijden voor voorschoolse opvang zijn van 07.30 en 08.45 uur voor naschoolse opvang van 14.15 - 18.00 uur. De kinderen worden 's morgens naar school gebracht en om 14.15 uur opgehaald door de leidsters van de opvang. Meer informatie kunt u vinden op https://www.kdveigen-wijs.nl/
of via 06-16030542