Informatie

Schooltijden:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.15 uur.
(NB de groepen 1 en 2 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.)
Woensdag: 8.30 - 12.30 uur

Onze school heeft een continurooster. De kinderen lunchen op school onder begeleiding van de teamleden. Aansluitend is er dan een korte pauze. Wanneer de kinderen 's middags vrij zijn, lunchen ze niet op school. Dit geldt voor alle groepen op woensdag en voor de groepen 1 en 2 ook op vrijdag.
We gaan er vanuit dat ouders hun kinderen een gezond tussendoortje en lunch meegeven. De kinderen krijgen op twee momenten op de dag de gelegenheid om iets te drinken. Dit is in de ochtendpauze en de middagpauze.

Schoolvakanties:

Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedag van de leerkrachten.

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie              19 t/m 23 oktober
Kerstvakantie                21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie        22 t/m 26 februari
Goede Vrijdag/Pasen   2 t/m 5 april
Meivakantie                   26 april t/m 7 mei
Hemelvaart                    13 en 14 mei
Pinksteren                      24 mei
Zomervakantie              19 juli t/m 27 augustus
Studiedagen: 17 september, 16 oktober, 1 maart, 25 mei.

Buitenschoolse opvang:

 Het is o.a. mogelijk om gebruik te maken van buitenschoolse opvang op de maandag, dinsdag en donderdag in Ons Huis. Kindercentrum Smallsteps verzorgt deze opvang. De tijden voor voorschools zijn van 07.30 en 08.45 uur voor naschools van 14.15 - 18.00 uur. De kinderen worden 's morgens naar school gebracht en om 14.15 uur opgehaald door de leidsters van de opvang. Meer informatie: https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/almen-almen/rondleiding-aanvragen#gref
Er zijn in de omgeving van de school ook nog andere opvangmogelijkheden. Op school kunnen we u hierover informeren.