Middenbouw 3-4


Wij zijn de middenbouw van de school en bestaan uit 20 leerlingen en 2 juffen: Juf Judith is op maandag, dinsdag en woensdag in de klas en juf Doris op donderdag en vrijdag. 

Iedere ochtend om 8.20 uur starten we met een inloop. De leerlingen komen binnen en kiezen een plekje in de kring. Ze pakken een boek of kletsen rustig met diegene naast hen. Om 8.30 uur wordt er door de gehele school een muziekje afgespeeld. Wanneer de muziek is afgelopen, beginnen we met het kringgesprek. We nemen de lessen en gebeurtenissen van de dag door, bespreken actuele onderwerpen met elkaar en overleggen over welke doelen en schoolroutines die dag centraal staan.

In de ochtenden staan de instructiemomenten van de vakken taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen centraal. In de ochtend- en middagpauze eten en drinken we gezamenlijk in de klas. Daarna gaan we naar buiten.

In de middagen staan de overige vakken (zoals Engels, gym en verkeer) en de Kernconcepten centraal. We werken aan vier Kernconcepten per schooljaar, die lopen van vakantie tot vakantie. Hierin worden de vakken aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, techniek en de creatieve vakken centraal gesteld. De leerlingen worden tijdens deze uren gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan. Ook bestaan veel opdrachten uit het samenwerken (met jongere leerlingen).

Om 14.00 uur is alles opgeruimd en sluiten we samen de dag weer af in de kring. We bespreken wat we die dag gedaan hebben, of de doelen behaald zijn en wat belangrijke aandachtspunten voor de volgende dag zijn. Om 14.15 uur klinkt er weer een muziekje en daarna gaan we naar huis. Op woensdagen is dit om 12.30 uur.