Nieuwsbrieven

Hieronder de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De nieuwsbrief verschijnt elke laatste woensdag van de maand. Ouders en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail. Ook worden de ouders van onze school over de dagelijkse gang van zaken in de school geïnformeerd via Parro.

schooljaar 2020-2021
nieuwsbrief 1a - september extra
nieuwsbrief 1 - september
nieuwsbrief 2 - oktober
nieuwsbrief 3 - november
nieuwsbrief 4 - december
nieuwsbrief 5 - januari
nieuwsbrief 6 - februari
nieuwsbrief 7 - maart
nieuwsbrief 8 - april
nieuwsbrief 9 - mei