Nieuwsbrieven

Hieronder de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De nieuwsbrief verschijnt elke laatste woensdag van de maand. Ouders en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail. Ook worden de ouders van onze school over de dagelijkse gang van zaken in de school geïnformeerd via Klasbord.

schooljaar 2018-2019
nieuwsbrief 1 - augustus
nieuwsbrief 2 - september
nieuwsbrief 3- oktober
nieuwsbrief 4 - november

Julianaschool op Facebook