Nieuwsbrieven

Hieronder de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De nieuwsbrief verschijnt elke laatste woensdag van de maand. Ouders en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail. Ook worden de ouders van onze school over de dagelijkse gang van zaken in de school geïnformeerd via Parro.

schooljaar 2021-2022
nieuwsbrief 0 - augustus
nieuwsbrief 1 - september 
nieuwsbrief 2 - oktober
nieuwsbrief 3 - november
nieuwsbrief 4 - december