Middenbouw 5-6


Wij zijn de tweede middenbouw groep van de Julianaschool. De kinderen in deze bouw zitten in groep 5/6. Juf Silvie staat maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor de groep. Juf Gerbrig staat woensdags voor de groep. Wij starten de dag altijd om 8.30 uur in de kring. Nadat er een muziekje is afgespeeld door de hele school, begint de dag. De kinderen mogen dan iets vertellen en we doen een activiteit samen. Daarnaast wordt er kort vertelt wat er die dag op het programma staat. In de ochtend zijn we vooral bezig met de basisvakken, zoals rekenen, taal en spelling. In de middagen staan de overige vakken, zoals zaakvakken, muziek, Engels, bewegingsonderwijs en creatief centraal. Om 14:00 uur is alles opgeruimd en sluiten we de dag samen af in de kring. We bespreken of de doelen van die dag zijn behaald en wat aandachtspunten zijn voor de volgende dag. Om 14:15 uur klinkt er een muziekje door de school en gaan de kinderen naar huis.