Middenbouw 5-6


Wij zijn de tweede middenbouw groep van de Julianaschool. De kinderen in deze bouw zitten in groep 5/6. Juf Anna staat maandag, dinsdag en woensdag voor de groep. Meester Bas is er op donderdag en vrijdag.
In de ochtend zijn we vooral bezig met de basisvakken, zoals rekenen, taal en spelling. In de middagen staan de overige vakken zoals: zaakvakken, muziek, Engels, bewegingsonderwijs en creatief centraal. Om 14:00 uur is alles opgeruimd en sluiten we de dag samen af in de kring. We bespreken of de doelen van die dag zijn behaald en wat aandachtspunten zijn voor de volgende dag.