Middenbouw 5-6Wij zijn de tweede middenbouw groep van de Julianaschool en bestaan uit 16 leerlingen en twee juffen. De kinderen in deze bouw zitten in groep 5/6. Juf Silvie is er op de maandag, dinsdag en de woensdag. Juf Daphne is er op de donderdag en vrijdag. Wij starten de dag altijd in de kring. De kinderen mogen dan iets vertellen. Daarnaast wordt er kort verteld wat er die dag op het programma staat. In de ochtend zijn we vooral bezig met de basisvakken, zoals rekenen, taal en spelling. In de middag mogen de kinderen zelfstandig aan de slag met decorkaarten die passen bij het kernconcept. Zij kiezen dan een kaart en gaan in verschillende hoeken aan het werk, bijvoorbeeld in het atelier of in de constructiehoek. Om 14:00 uur is alles opgeruimd en sluiten we de dag samen af in de kring. We bespreken of de doelen van die dag zijn behaald en wat aandachtspunten zijn voor de volgende dag. Om 14:15 uur klinkt er een muziekje door de school en gaan de kinderen naar huis.


Julianaschool op Facebook