Het team

Samenstelling van het team
Onderbouw:                  Ina Lenderink, Renate Albers en Alma Langhout

Middenbouw 3-4:         Judith Kox, gedurende het zwangerschapsverlof: Diewertje  
                                         Dijkman-Pelgrum en Elise Klein Baltink
Middenbouw 5-6:         Silvie Bruns
Bovenbouw:                  Elise Klein Baltink en Debbie Postel
Conciërge:                     Alexander Calot
Intern begeleider:        Harry Hendertink
Leraarplus en                Gerbrig Vossebelt-Smit
directie ondersteuner
Administratie:               Nardi Roorda
Directeur:                       Taco Houkema Julianaschool op Facebook